Bérleti feltételek

A gépek bérléséhez szükséges:

Magánszemély esetén, első alkalommal:

  • Személyi igazolvány
  • Lakcímkártya
  • Adókártya

Jogi személy esetén, első alkalommal:

  • Bérlő személy személyi igazolvány
  • cégbírósági bejegyzés, végzés (egy éven belüli)
  • ügyvezetői meghatalmazás

Kaució (az adott gép értékének függvényében)

Egyes gépeknél a napidíjon felül egyéb költségek kerülnek felszámításra. pl.: üzemanyag, olaj, vágókorong kopás, véső, fúrószár stb.Bérleti feltételek

1. Bérlő a gépet és tartozékait, dokumentációit üzemképes, kipróbált, tiszta, hiánytalan állapotban, a feltételek tudomásul vételével veszi át és adja vissza.

2. A bérelt gép és eszközök el-és visszaszállításáról a bérlő gondoskodik.

3. A bérelt gép szakszerű telepítése, üzembe helyezése a bérlő feladata.

4. Az üzemeltetés feltételeit (gépkezelő, energia, üzem-és kenőanyag, karbantartás) a bérlő biztosítja.

5. A bérlő gondoskodik a mindenkor érvényes munkavédelmi előírások és szabványok betartásáról.

6. Rendeltetésellenes, szakszerűtlen használatból eredő meghibásodásból származó kár a bérlőt terheli.

7. Teljes kár (elvesztés, lopás, stb. ) esetén a bérlő a napi beszerzési áron köteles megtéríteni az okozott kárt.

8. Ha a szerződés lejártakor vagy annak érvényét vesztése esetén (pl. bérlő nem fizet) a bérlő a gépet nem szállítja vissza, úgy a bérbeadó jogosult azt a bérlő költségére visszaszállítani.

9. A szerződés megszűntetése csak a bérleti szerződést megszűntető “JEGYZŐKÖNYV” kiállításával és teljesítésével történhet.